Co je potřeba k posouzení úvěru?


Podmínky získání půjčky

  • Věk nad 21 let
  • Trvalý pobyt na území ČR
  • Prokazatelný měsíční příjem ve výši minimálně 10 000 korun
  • Nejste v insolvenci
  • Nemáte exekuci - netýká se úvěru ručených nemovitostí

Jaké doklady budete pro vyřízení potřebovat

  • Zaměstnanec - 2 doklady totožnosti, měsíční výpis z účtu za poslední 3 měsíce (kde je vidět výplata), pracovní smlouva, v případě výplaty v hotovosti 3 výplatní pásky a potvrzení o příjmu, telefonní číslo do zaměstnání.
  • Živnostník - 2 doklady totožnosti, živnostenský list, měsíční výpis z účtu za poslední 3 měsíce, vystavené faktury za poslední 3 měsíce, daňové přiznání za uplynulý rok.
  • Důchodce - 2 doklady totožnosti, doklad o výplatě důchodu za poslední 3 měsíce - měsíční výpis z účtu nebo ústřižky složenek.